Androgyny

Androgyny , stav, ve kterém jsou charakteristiky obou pohlaví jasně vyjádřeny u jediného jedince. V biologii se androgyny vztahuje na jednotlivce s plně vyvinutými pohlavními orgány obou pohlaví, také nazývanými hermafroditi. Stavba těla a další fyzikální vlastnosti těchto jedinců jsou směsí běžných mužských a ženských rysů.

V psychologii se androgynie týká jedinců se silnými osobnostními rysy spojenými s oběma pohlavími, které kombinují houževnatost a jemnost, asertivitu a pečující chování, jak to vyžaduje situace. Androgynní jedinci se častěji angažují v křížovém sexuálním chování než ti, kteří si zachovávají tradiční sexuální role. Vzestup feminismu a vliv hnutí za práva žen učinily některé aspekty androgynního chování společensky přitažlivějšími než v minulosti. Androgynní postavy se vyskytovaly často v řecké mytologii, často ztělesňující směs žádoucích mužských a ženských charakteristik. Slepý vidoucí Tiresias, postava velké moudrosti, byl někdy zobrazován jako hermafrodit.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kara Rogers, Senior Editor.