Cassandra

Cassandra , v řecké mytologii, dcera Priam, posledního krále Tróje a jeho manželka Hecuba. V Homerově Iliadě je nejkrásnější z Priamových dcer, ale ne prorokyně.

Cassandramytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Jaké zvíře pomohlo Androclesovi tím, že z tlapy odstranil trn?

Podle Aeschylusovy tragédie AgamemnonaCassandru miloval bůh Apollo, který jí slíbil moc proroctví, pokud by splnila jeho touhy. Cassandra návrh přijala, obdržela dar a poté odmítla boha její laskavosti. Apollo se pomstil tím, že nařídil, aby její proroctví nikdy neměla být uvěřena. Přesně předpověděla takové události, jako je pád Tróje a smrt Agamemnona, ale její varování zůstala bez povšimnutí. Během Troyova pytle Ajax Lesser vytáhl Cassandru z Athénského oltáře a znásilnil ji. Pro tuto beztrestnost vyslala Athena bouři, která při návratu domů potopila většinu řecké flotily. Znásilnění Cassandry Ajaxem bylo v řeckém umění oblíbenou scénou. V rozdělení kořistí po zachycení Tróje Cassandra padl na Agamemnona a byl s ním později zavražděn. Jako Alexandra byla uctívána s Agamemnonem.

Cassandra Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován editorem Michael Ray.