Lilith

Lilith , ženská démonická postava židovského folklóru. Její jméno a osobnost jsou považovány za odvozené od třídy mezopotámských démonů zvaných lilû (feminine: lilītu ) a jméno se obvykle překládá jako „noční monstrum“. Kult spojený s Lilith přežil mezi některými Židy až koncem 7. století. Zlo, které ohrožovalo, zejména proti dětem a ženám při porodu, bylo údajně potlačeno nošením amuletu nesoucího jména určitých andělů.

Lilith

V rabínské literatuře je Lilith různě znázorněna jako matka Adamova démonického potomka po jeho oddělení od Evy nebo jako jeho první manželky. Zatímco Eva byla vytvořena z Adamova žebra (Genesis 2:22), některé účty tvrdí, že Lilith byla žena implikovaná v Genesis 1:27 a byla vyrobena ze stejné půdy jako Adam. Lilith, která odmítla být podřízena svému manželovi, opustila Adama a dokonalost Edenovy zahrady; tři andělé se marně pokusili donutit její návrat. Podle některých mytologií byl její démonický potomek spal archanděla jménem Samael a nebyl Adamovým potomkem. Tyto děti jsou někdy označovány jako inkubátory a sukcesy.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.