Aureus

Aureus , základní zlatá měnová jednotka starověkého Říma a římského světa. To bylo nejprve jmenoval nummus aureus (“zlaté peníze”), nebo denarius aureus, a byl roven 25 stříbrným denarii; denár se rovná 10 bronzovým oslům. (V 89 Bc, sestertius, se rovnat jedné čtvrtině denarius, nahradil bronzovou prdel jako účetní jednotku.) V Constantine reformě inzerát 312, aureus byl nahrazený solidus jako základní měnová jednotka.

aureus