Anděl

Seraf , množný serafim , v židovské, křesťanské a islámské literatuře, nebeská bytost byla různě popsána jako mající dva nebo tři páry křídel a sloužící jako trůnový strážce Boha. Serafimové se ve Starém zákoně často nazývají hořícími, objevují se v chrámové vizi proroka Izaiáše jako šestokřídlí tvorové chválící ​​Boha v tom, co je v řecké pravoslavné církvi označováno jako Trisagion („třikrát svatý“): „Svatý, svatý“ , svatý je Pán zástupů; celá země je plná jeho slávy “(Izaiáš 6: 3). V křesťanské angelologii jsou serafimové nejvyšší nebeské bytosti v hierarchii andělů.

Giotto: St. Francisova vize serafa

V umění jsou čtyřkřídlí cherubíni namalovaní modře (symbolizující oblohu) a šestokřídlí serafimové červeně (symbolizující oheň). Porovnejte cherub.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.