Volného obchodu

Volný obchod , také nazývaný laissez-faire , politika, kterou vláda nediskriminuje dovozy ani nezasahuje do vývozu uplatňováním cel (na dovoz) nebo subvencí (na vývoz). Politika volného obchodu však nutně neznamená, že země opustí veškerou kontrolu a zdanění dovozů a vývozů.

mezinárodní obchodMahan, Alfred ThayerPřečtěte si více o tomto tématu Mezinárodní vztahy 20. století: Vývoj volného obchodu V letech 1993 a 1994 republikáni obviňovali Clintona z naivity a očkování. Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že Američané neměli důvěru ...

Teoretický případ volného obchodu je založen na argumentu Adama Smithe, že rozdělení práce mezi země vede ke specializaci, vyšší efektivitě a vyšší agregované produkci. ( Viz komparativní výhoda.) Z pohledu jediné země mohou existovat praktické výhody v omezení obchodu, zejména pokud je země hlavním kupujícím nebo prodejcem komodity. V praxi se však ochrana místních průmyslových odvětví může ukázat jako výhodná pouze pro malou menšinu populace a pro ostatní to může být nevýhodná.

Od poloviny 20. století národy stále více snižují celní bariéry a měnová omezení mezinárodního obchodu. K dalším překážkám, které mohou být při bránění obchodu stejně účinné, patří dovozní kvóty, daně a různé způsoby dotování domácích průmyslových odvětví.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.