Faustiánská smlouva

Faustiánská smlouva, pakt, kterým člověk obchoduje s nejvyšším morálním nebo duchovním významem, jako jsou osobní hodnoty nebo duše, za nějaký světský nebo materiální prospěch, jako je poznání, síla nebo bohatství. Termín se odkazuje na legendu Faust (nebo Faustus, nebo doktor Faustus), charakter v německém folklóru a literatuře, kdo souhlasí s odevzdáním jeho duše zlému duchu (v některých léčbách, Mefistopheles nebo Mephisto, zástupce Satana) po určité době výměnou za jinak nedosažitelné znalosti a magické síly, které mu umožňují přístup ke všem světovým potěšením. Faustovské vyjednávání je vytvořeno se silou, kterou vyjednavač rozpozná jako zlé nebo amorální. Faustovské vyjednávání jsou ze své podstaty tragické nebo sebepoškozující pro toho, kdo je dělá, protože to, co je odevzdáno, je nakonec mnohem cennější než to, co se získá,zda si vyjednavač tuto skutečnost cení.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.