Duhovka

Iris , v řecké mytologii, zosobnění duhy a (například v Homerově Iliadu ) posel bohů. Podle řeckého básníka Hesioda byla dcerou Thaumas a nymfy oceánské Electry. V Hesiodových dílech měla přinejmenším další povinnost nosit vodu z řeky Styx v době, kdy bohové museli slavnostní přísahu. Voda by na jeden rok udělala v bezvědomí každého boha nebo bohyně, která lhala. V umění byla Iris obvykle vyobrazena s křídly a její atributy byly heraldický štáb a váza. Bylo jí ukázáno, jak servíruje víno bohům nebo je doprovodí na svatbu Peleuse a Thetise.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Kdo je římským ekvivalentem řeckého boha Aresa?