Furies

Furies , Greek Erinyes , také volal Eumenides, v řecko-římské mytologii, chthonic bohyně pomsty. Pravděpodobně to byly zosobněné kletby, ale pravděpodobně byly původně koncipovány jako duchové zavražděných. Podle řeckého básníka Hesioda to byly dcery Gaea (Země) a vytryskly z krve jejího zmrzačeného manžela Uranu. Ve hrách Aeschylus, oni byli dcery Nyx; v Sophocles byly dcerami temnoty a Gaea. Euripides o nich jako první hovořil jako o třech. Později spisovatelé je pojmenovali Allecto („Neustále v hněvu“), Tisiphone („Avenger of Murder“) a Megaera („Žárlivý“). Bydleli v podsvětí a vystoupali na Zemi, aby pronásledovali zlé. Jako božstva podsvětí byli často ztotožňováni s duchy plodnosti Země. Protože se Řekové báli vyslovit obávané jméno Erinyes,bohyně byly často oslovovány eufemistickými jmény, jako je Eumenides („Kindly“) v Sicyonu nebo Semnai („August“) v Aténách.

Eumenides Kratermytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť)Kvíz Studie řecké a římské mytologie Kdo je římským ekvivalentem řeckého boha Aresa? Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.