Homo erectus

Homo erectus (latina: „vzpřímený muž“) vyhynulý druh lidského rodu ( Homo ), snad předchůdce moderních lidí ( Homo sapiens ). H. erectus s největší pravděpodobností pochází z Afriky, nelze však vyloučit Eurasii. Bez ohledu na to, kde se poprvé vyvinul, zdá se, že se tento druh rychle rozšířil, počínaje asi 1,9 milionu let (mya) poblíž středu pleistocénní epochy, pohybující se po afrických tropech, Evropě, jižní Asii a jihovýchodní Asii. Tato historie byla zaznamenána přímo, pokud nepřesně, mnoha místy, které daly fosilní zbytky H. erectus . Na jiných lokalitách naznačují zlomeniny živočišných kostí a kamenné nástroje přítomnost tohoto druhu, i když neexistují stopy samotných lidí.H. erectus byl člověk střední postavy, který kráčel vzpřímeně. Mozek byl nízký, čelo ustupovalo a nos, čelisti a patra byly široké. Mozek byl menší a zuby větší než u moderních lidí. H. erectus se zdá být prvním lidským druhem, který ovládal palbu, asi před 1 000 000 lety. Zdá se, že tento druh vzkvétal až před asi 200 000 lety (200 kya) nebo snad později, než ustoupil jiným lidem, včetně Homo sapiens .

Umělecké ztvárnění Homo erectus, který žil přibližně před 1 700 000 až 200 000 lety.