Pozměňovací návrh

Změna ve vládě a právu, doplnění nebo změna ústavy, statutu nebo legislativního návrhu zákona nebo usnesení. Je možné provést změny stávajících ústav a stanov a také se běžně provádějí na účtech během jejich průchodu zákonodárcem. Vzhledem k tomu, že změny národní ústavy mohou zásadně změnit politický systém země nebo řídící instituce, jsou tyto změny obvykle podrobeny přesně předepsanému postupu.

Devatenáctý dodatek

Nejznámějšími pozměňovacími návrhy jsou ty, které byly provedeny v Ústavě USA; Článek V stanoví změnu tohoto dokumentu. Prvních 10 pozměňovacích návrhů ústavy se nazývá Listina práv. ( VizPráva, Bill z.) Ústavy bylo provedeno celkem 27 změn. Aby mohl být proveden pozměňovací návrh, musí jej schválit dvě třetiny členů každé sněmovny a tři čtvrtiny států ji musí ratifikovat. Kongres rozhodne, zda ratifikace bude státními zákonodárci nebo lidově zvolenými úmluvami v několika státech (ačkoli v jednom případě byla použita konvenční soustava dvacátého prvního dodatku, který zrušil zákaz). V mnoha amerických státech musí být navrhované změny ústavy schváleny voliči v lidovém referendu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.