Jurisdikce

Právní příslušnost , pravomoc soudu rozhodovat a rozhodovat o případech. Tato autorita je ústavně založena. Příklady soudní příslušnosti jsou: odvolací jurisdikce, ve které má nadřízený soud pravomoc opravit právní chyby učiněné u nižšího soudu; souběžná příslušnost, ve které může být žaloba podána u kteréhokoli ze dvou nebo více soudů; a federální jurisdikce (na rozdíl například od státní jurisdikce). Soud může mít také pravomoc působit na určitém území. Soudní pravomoc, ve které má soudce nebo soudce pravomoc vést řízení vedoucí k odsouzení bez soudního řízení, je v USA omezena na drobné trestné činy.

Soudní dvůr Evropské unie Přečtěte si více o tomto tématu Kolize zákonů: jurisdikce Jak bylo uvedeno výše, první otázkou v mezinárodním případě, která by mohla zahrnovat problémy s kolizními právními předpisy, je soud, který je příslušný ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brian Duignan, Senior Editor.