Neptune

Neptun , latinský Neptunus , v římském náboženství, původně bůh sladké vody; 399 Bce on byl poznán s Řekem Poseidon a tak se stal božským mořem. Jeho ženský protějšek, Salacia, byl možná původně bohyní skákající pramenité vody, která se následně přirovnávala k řeckému amfitritu.

Neptun drží jeho trojzubec, klasická socha;  v Lateránském muzeu v Římě.Korálový útes, Rudé mořeKvíz Oceány po celém světě: fakta nebo fikce? Proud Perského zálivu teče v Atlantickém oceánu.

Neptunův festival (Neptunalia) se konal v žáru léta (23. července), kdy byla voda vzácná; proto bylo jeho účelem pravděpodobně propitiace sladkovodního božstva. Neptun měl chrám v cirkuse Flaminius v Římě; jedním z jeho rysů byla sochařská skupina mořských božstev v čele s Poseidonem a Thetisem. V umění se Neptun objevuje jako řecký Poseidon, jehož atributy jsou trojzubec a delfín.