Nymfa

Nymph , v řecké mytologii, jakákoli z velké třídy podřadných ženských božství. Nymfy byly obvykle spojovány s plodnými, rostoucími věcmi, jako jsou stromy nebo s vodou. Nebyli nesmrtelní, ale byli extrémně dlouhověcí a byli celkově laskaví k lidem. Byly rozlišovány podle sféry přírody, se kterou byli spojeni. Například oceány byly mořské víly; Nereidové obývali slanou i sladkou vodu; Naiadové předsedali pramenům, řekám a jezerům. Oready ( oros, „hora“) byly víly hor a jeskyní; Napaeae ( šíje, „dell“) a Alseidy ( alsos, „háj“) byly nymfy glenů a hájů; Dryadové nebo Hamadryadové předsedali lesům a stromům.

Itálie měla rodné božství pramenů a potoků a bohyní vody (nazývané Lymphae), s nimiž se řecké nymfy staly identifikovanými.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.