Pobuřování

Sedice , zločin proti státu. Ačkoli sedice může mít stejný konečný účinek jako zrada, obecně se omezuje na trestný čin organizování nebo povzbuzování opozice vůči vládě způsobem (jako je řeč nebo psaní), který nedosahuje nebezpečnějších trestných činů, které tvoří zradu.

Zveřejnění seditivního psaní („seditious urážka na cti“) nebo výpověď seditózní řeči („seditious words“) bylo v anglickém obyčejovém zákoně trestným činem. Moderní stanovy byly konkrétnější. Vystavení určité vlajky nebo obhajoba určitého hnutí, jako je kriminální syndikalismus nebo anarchie, byly čas od času prohlášeny za svůdné. Ve Spojených státech byly po druhé světové válce u některých vládních úředníků uvaleny věrnostní přísahy a vyšetřování a propouštění některých veřejných zaměstnanců bylo prováděno na základě jejich asociací s podezřelými příčinami a skupinami. Viz také zrada.