Pluralismus

Pluralismus , v politické vědě, názor, že v liberálních demokraciích je moc (nebo by měla být) rozptýlena mezi různé skupiny ekonomických a ideologických nátlaků a není (nebo by neměla) držena jedinou elitou nebo skupinou elit. Pluralismus předpokládá, že rozmanitost je pro společnost prospěšná a že autonomii by měli využívat různé funkční nebo kulturní skupiny ve společnosti, včetně náboženských skupin, odborů, profesních organizací a etnických menšin.

Číst další výchozí obrázekPřečtěte si více o této tématické zájmové skupině: Pluralismus Pluralismus a neokorporatismus jsou dvě primární teorie, které byly předloženy k vysvětlení vlivu zájmové skupiny ...

Pluralismus byl v Anglii důrazně zdůrazňován na počátku 20. století skupinou spisovatelů, mezi které patřili Frederic Maitland, Samuel G. Hobson, Harold Laski, Richard H. Tawney a George Douglas Howard Cole, kteří reagovali proti tomu, co považovali za odcizení jednotlivce za podmínek neomezeného kapitalismu. Tvrdili, že je nutné integrovat jednotlivce do sociálního kontextu, který by mu dal smysl pro komunitu, a poukazovali na středověkou strukturu cechů, pronajatých měst, vesnic, klášterů a univerzit jako příklad takové společnosti. . Pluralisté tvrdili, že některé negativní aspekty moderní průmyslové společnosti mohou být překonány ekonomickou a správní decentralizací.