Sangha

Sangha , buddhistický klášterní řád, tradičně složený ze čtyř skupin: mniši, mnišky, laici a laičky. Sangha je součástí - spolu s Buddhou a dharmou (učení) - trojnásobného útočiště, základního vyznání buddhismu.

Sangha

Sangha vznikl ve skupině učedníků, kteří se vzdali světského života, aby putovali s Buddhou a poslouchali jeho učení. Po Buddhově smrti žili jeho učedníci společně jako komunita, putovali z místa na místo a žili mimo příjem almužny. Čtrnáct dní , v době úplného a nového Měsíce ( dny uposatha ), se stoupenci Buddhy shromáždili, aby znovu potvrdili svůj smysl pro komunitu a účel tím, že přednesli své základní přesvědčení, jako je trojnásobný úkryt a kodexy chování. Zvyk trávit období dešťů na jednom místě ve studijním ústupu ( viz vassa) vedl postupně k osídlení komunity.

Moderní sangha se řídí disciplinárními pravidly (vinaya), která jsou součástí posvátného kánonu. Obecně je klášterní řád závislý na laické komunitě pro ekonomickou podporu ve formě almužny nebo velkých darů peněz a majetku, protože buddhističtí mniši - zejména ti, kteří mají tradici Theravādy v jihovýchodní Asii - se nezabývají obchodem nebo zemědělstvím.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.