Vlajka Albánie

Vlajka Albánie

28. listopadu 1443, národní hrdina Albánie, princ známý jako Skanderbeg (George Kastrioti), zvedl svou vlajku nad pevnost Krujë v rozporu s Turky, kteří vládli zemi. Jeho malý hornatý národ dokázal odolat silám Osmanské říše, i když po Skanderbegově smrti v roce 1468 byla nezávislost znovu ztracena. Jeho vlajka byla červená a nesla černého orla, dodnes symbol Albánie. Stejně jako symbol byzantské říše, do které kdysi patřil, je Albánský orel dvojitý.

Albánští přistěhovalci Faik Konitsa z Bruselu a Querim Panarity v Bostonu popularizovali Skanderbeg na konci 19. století a oživili jeho vlajku jako národní místo shromažďování Albánců doma i v zahraničí. Nezávislost na osmanské nadvládě byla konečně vyhlášena 28. listopadu 1912. Od té doby používaly různé albánské režimy - republika, monarchie, fašistický korporační stát a komunistická lidová republika - červenou vlajku s černým orlem dvouhlavým. Od pádu komunismu na hlavách orla nebyl žádný symbol. Před obnovením jednoduché vlajky 22. května 1993 však různé vlády identifikovaly různé emblémy (hvězda, kříž, koruna atd.).