Zemědělská revoluce

Zemědělská revoluce , postupná transformace tradičního zemědělského systému, který začal v Británii v 18. století. Mezi aspekty této komplexní transformace, která nebyla dokončena až v 19. století, patřilo přerozdělení vlastnictví půdy, aby se farmy staly kompaktnější, a zvýšené investice do technických vylepšení, jako jsou nové stroje, lepší odvodnění, vědecké metody šlechtění a experimentování s nové plodiny a systémy střídání plodin.

Mezi těmito novými metodami střídání plodin byl čtyřúrovňový systém Norfolk, zřízený v norfolském hrabství v Anglii, který zdůrazňoval krmné plodiny a neexistenci tradičně používaného úhorového roku. Pšenice byla pěstována v prvním roce a tuříny ve druhém, následovaný ječmenem, se třetím jetelem a žito. Ve čtvrtém roce byl jetel a žito tráva nakrájena na krmení nebo spásána. V zimě byly vodnice krmeny skotem a ovcemi. Vývoj hovězího dobytka Shorthorn prostřednictvím selektivního šlechtění místního skotu v okrese Teeswater v okrese Durham charakterizoval pokrok dosažený vědeckým šlechtením.

Historiografie období, které zdůrazňovalo přínos „velkých mužů“, ztratila velkou část svého vlivu, ale jména Jethro Tull a Arthur Young jsou stále často vyvolávána těmi, kdo usilují o pochopení významu zemědělské revoluce, která byla nezbytnou předehrou k průmyslové revoluci.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Jeffem Wallenfeldtem, manažerem, geografií a historií.