Křivka nabídky

Křivka nabídky , v ekonomii, grafické znázornění vztahu mezi cenou produktu a množstvím produktu, které je prodávající ochoten a schopen dodat. Cena produktu se měří na svislé ose grafu a množství produktu dodávaného na vodorovné ose.

vztah cena k nabídce a poptávce Přečtěte si více o tomto tématu Nabídka a poptávka: Křivka nabídky Množství komodity dodávané na trh závisí nejen na ceně, kterou lze za komoditu získat, ale také na potenciálně ...

Ve většině případů je křivka nabídky nakreslena jako sklon stoupající zleva doprava, protože cena produktu a dodané množství jsou přímo spojeny (tj. Když se cena komodity na trhu zvyšuje, dodávané množství se zvyšuje). Tento vztah je závislý na tom, že určité podmínky ceteris paribus (jiné věci stejné) zůstávají konstantní. Mezi tyto podmínky patří počet prodejců na trhu, stav technologie, úroveň výrobních nákladů, očekávání ceny prodávajícího a ceny souvisejících produktů. Změna kterékoli z těchto podmínek způsobí posun v křivce nabídky. Posun křivky doleva odpovídá snížení množství dodávaného produktu, zatímco posun doprava odráží zvýšení. Porovnejte křivku poptávky.

vztah cena k nabídce a poptávce Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.