Civilní ochranářský sbor

Civilian Conservation Corps (CCC) , (1933–42), jeden z nejranějších programů New Deal, zřízený za účelem zmírnění nezaměstnanosti během Velké hospodářské krize poskytováním národní ochrany především mladým nesezdaným mužům. Projekty zahrnovaly výsadbu stromů, stavbu protipovodňových zábran, boj proti lesním požárům a údržbu lesních cest a stezek.

Civilian Conservation Corps, 1938Washingtonův památník.  Washington Monument a ohňostroj, Washington DC.  Památník byl postaven jako obelisk poblíž západního konce National Mall na památku prvního amerického prezidenta, generála George Washingtona. Kvíz All-American History Quiz Jaká značka automobilu byla pojmenována po jediném synovi Henryho Forda?

Rekruti žili v pracovních táborech za polopřipraveného režimu; měsíční peněžité příspěvky ve výši 30 USD byly doplněny poskytováním jídla, lékařské péče a dalších potřeb. CCC, které zaměstnávalo 500 000 mužů, poskytovalo během své práce celkem 3 000 000 mužů.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.