Zvěstování

Zvěstování , také zvané Zvěstování Panně Marii nebo Zvěstování Pána , v křesťanství, oznámení anděla Gabriela Panně Marii, že by počala syna mocí Ducha svatého, aby se jmenoval Ježíš (Lukáš 1: 26–38). Andělovo prohlášení se setkává s ochotným souhlasem Marie („Tady jsem já, služebník Páně; ať je to se mnou podle tvého slova“), a tak urychluje inkarnaci Krista a jeho vykoupení světa.

  • Zvěstování, freska Fra Angelico, 1438-45;  v muzeu San Marco ve Florencii
  • Zvěstování

Svátek Zvěstování Panny Marie, jeden z hlavních svátků křesťanské církve, se slaví 25. března (Lady Day), devět měsíců před Vánocemi. První autentické narážky na hostinu (kromě gelasiánských a gregoriánských svátostí, o nichž se obě zmiňují) jsou v aktech Rady Toleda (656) a Trullanské rady (692). Protože jeho význam je mnohem více než vyprávění, Zvěstování mělo obzvláště důležité místo v umění a církevní výzdobě raného křesťanství a středověku a v zbožném umění renesance a baroka.

Panna Zvěstování Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.