Osvícený despotismus

Osvícený despotismus , také nazývaný benevolentním despotismem , forma vlády v 18. století, ve které absolutní monarchové prováděli právní, sociální a vzdělávací reformy inspirované osvícením. Mezi nejvýznamnější osvícené despoty byly Frederick II (velký), Peter I (velký), Kateřina II (velká), Maria Theresa, Joseph II a Leopold II. Obvykle zavedli správní reformu, náboženskou toleranci a hospodářský rozvoj, ale nenavrhli reformy, které by narušily jejich suverenitu nebo narušily společenský řád.

Frederick II Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Jeffem Wallenfeldtem, manažerem, geografií a historií.