Metatron

Metatron, největší andělé v židovských mýtech a legendách. Metatron není postavou hebrejské bible, ale jeho jméno se krátce objeví v několika pasážích Talmudu. Jeho legendy se vyskytují převážně v mystických kabbalistických textech. On je různě poznán jako princ (nebo anděl) přítomnosti, jako Michael archanděl, nebo jako Enoch po jeho tělesném výstupu do nebe. Obvykle je popisován jako nebeský písař zaznamenávající hříchy a zásluhy lidí, jako strážce nebeských tajemství, jako Boží prostředník s lidmi, jako „menší Hospodin,“ jako archetyp člověka a jako „jméno, jehož jméno je jako to jeho pána. “ Posledně jmenované označení je založeno na hebrejské numerologii: tj. Když jsou souhlásky, které tvoří jména Metatron a Shaddai (Všemohoucí), analyzovány podle předem přiřazených číselných hodnot, je každé jméno celkem 314.Elisha ben Abuyah (vzkvétalC. 100 ce) se říká, že apostazovalo poté, co mělo vizi Metatronu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.