Mimosmyslové vnímání

Mimosmyslové vnímání (ESP), vnímání, ke kterému dochází nezávisle na známých senzorických procesech. Obvykle do této kategorie jevů patří telepatie nebo přenos myšlenek mezi lidmi; jasnozřivost nebo nadpřirozené povědomí o předmětech nebo událostech, které nemusí být ostatním nutně známy; a poznání, nebo znalost budoucnosti. Vědecké zkoumání těchto a podobných jevů se datuje od konce 19. století, přičemž většina podpůrných důkazů pochází z experimentů zahrnujících hádání karet. Subjekty se snaží za správných podmínek správně odhadnout symboly karet skrytých před jejich pohledem; za průkaz ESP se považuje lepší procento správných volání, než je šance, u statisticky významného počtu pokusů. Ačkoli mnoho vědců stále pochybuje o existenci ESP,lidé, kteří tvrdí tuto schopnost, někdy používají vyšetřovací týmy, které hledají pohřešované osoby nebo věci.