Průzkum veřejného mínění

Průzkum veřejného mínění , metoda pro shromažďování informací o názorech nebo vírách dané skupiny. Informace z průzkumu veřejného mínění mohou osvětlit a potenciálně umožnit odvození závěrů o určitých atributech větší populace.

Jacques Necker, portrét Augustina de Saint-Aubina, po malbě Josepha-Sifforda Duplessise Přečtěte si více o tomto tématu veřejné mínění: veřejného mínění veřejného mínění.

Průzkumy veřejného mínění se obvykle týkají vzorku respondentů, kteří jsou reprezentováni větší relevantní populací a jsou dotázáni na standardizovanou řadu otázek v pevné formě. Výsledky jsou analyzovány pro celý vzorek respondentů, jakož i pro specifické podskupiny, které představují podskupiny v populaci. V některých případech je příslušná populace dobře známa a snadno použitelná, jako v případě „dospělých ve věku 18 let a více, kteří pobývají v telefonních domácnostech“. V ostatních případech však musí být příslušná populace sestavena v průběhu rozhovoru, jako v případě „pravděpodobných voličů“.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kara Rogers, Senior Editor.