Atman

Atman (Sanskrit: „já“, „dech“) je jedním z nejzákladnějších pojmů v hinduismu, univerzálním já, identickým s věčným jádrem osobnosti, které po smrti buď přechází do nového života, nebo dosáhne propuštění ( moksha ) z vazby existence. Zatímco v raných Védách se to vyskytovalo většinou jako reflexivní zájmeno znamenající „sebe“, v pozdějších Upanišádách (spekulativní komentáře k Védám) se stále více dostává do popředí jako filozofické téma. Atman je to, co způsobuje, že ostatní orgány a fakulty fungují a pro které skutečně fungují; je také základem všech činností člověka, protože brahman (Absolutní) je základem fungování vesmíru. Atman je součástí univerzálního brahmanu, se kterým může komunikovat nebo dokonce pojistit. Atman byl tak zásadní, že se určité kruhy ztotožnily s brahmanem . Z různých systémů ( daršanů ) hinduistického myšlení je Vedanta obzvláště znepokojen atmanem.

Hinduistické božstvo Krišna, avatar Višnua, připevněné na koni táhlo Arjunu, hrdinu epické básně Mahabharaty;  Ilustrace ze 17. století.Přečtěte si více o tomto tématu Indická filozofie: Běžné obavy nebo duše (atman), práce (karma) a osvobození (moksha). Když ponecháme Charvaky stranou, týkají se všechny indické filozofie ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován asistentem editora Mattem Stefonem.