Obnovení

Obnova , Obnova monarchie v Anglii v roce 1660. Znamenalo návrat Karla II. Jako krále (1660–85) po období společenství Olivera Cromwella. Biskupové byli navráceni do parlamentu, který zavedl přísnou anglikánskou pravoslaví. Období, které také zahrnovalo panování Jakuba II (1685–88), bylo poznamenáno expanzí koloniálního obchodu, anglo-nizozemských válek a oživením dramatu a literatury ( viz restaurátorská literatura).

Spojené královstvíPřečtěte si více o tomto tématu Velká Británie: Obnovení Karel II. Dorazil do Londýna k 30. narozeninám toho, co již bylo pozoruhodně rušným životem. V Evropě dospěl, dítě ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Maren Goldberg, asistentka editora.