Titan

Titan , v řecké mytologii, kterýkoli z dětí Uranu (Nebe) a Gaea (Země) a jejich potomků. Podle Hesiodovy Theogony,bylo jich tam 12 původních Titánů: bratři Oceanus, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus a Cronus a sestry Thea, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe a Tethys. Na podnět Gaea se Titani vzbouřili proti svému otci, který je zavřel v podsvětí (Tartarus). Pod vedením Crona sesadili Uran a ustanovili Crona jako svého vládce. Ale jeden z Cronových synů, Zeus, se vzbouřil proti svému otci a poté mezi nimi následoval boj, ve kterém většina Titanů sousedila s Cronem. Zeus a jeho bratři a sestry konečně porazili Titany po 10 letech tvrdých bitev (Titanomachia). Titové byli potom Zeusem svrženi a uvězněni v dutině pod Tartarem.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Kdo je římským ekvivalentem řeckého boha Aresa?

Hesiodova díla a dny zachovávají myšlenku Titanů jako zlaté rasy, šťastnou a dlouhou životnost. Představa se dále rozvíjela za Římanů - kteří identifikovali Cronuse se Saturnem - do zlatého věku míru a prosperity.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.