Ramadán

Ramadán , arabský Rámajan , v islámu devátý měsíc muslimského kalendáře a svatý měsíc půstu. Začíná a končí vzhledem půlměsíce. Vzhledem k tomu, že muslimský kalendářní rok je kratší než Gregoriánský kalendářní rok, začíná Ramadán každý rok o 10–12 dní dříve, což mu umožňuje spadat do každé sezóny během 33letého cyklu.

Ramadán

Islámská tradice říká, že to bylo během ramadánu, v „noci moci“ (Laylat al-Qadr) - vzpomínané na jednu z posledních 10 nocí ramadánu, obvykle 27. noc -, kterou Bůh odhalil prorokovi Muhammadovi Koránu, islámu svatá kniha, „jako vodítko pro lidi“. Pro muslimy je ramadán období introspekce, společné modlitby ( ṣalāt ) v mešitě a čtení Koránu. Bůh odpouští minulé hříchy těm, kdo pozorují svatý měsíc půstem, modlitbou a věrným úmyslem.

Zjistěte, jaké to je rychle se během ramadánu postit

Ramadán je však méně obdobím odčinění, než je čas, kdy muslimové praktikují sebekázeň v souladu s ṣawmem (arabsky: „zdržet se“), jedním z pilířů islámu (pěti základních principů muslimů) náboženství). Přestože ṣawm se nejčastěji chápe jako povinnost postit se během ramadánu, je obecněji interpretována jako povinnost zdržet se úsvitu a soumraku jídlem, pitím, sexuální aktivitou a všemi formami nemorálního chování, včetně nečistých nebo nemilých myšlenek. Falešná slova nebo špatné skutky nebo úmysly tak ničí půst jako jídlo nebo pití.

Zjistěte, jak německá mešita během ramadánu prolome půst

Po modlitbě při západu slunce se muslimové shromáždí ve svých domovech nebo mešitách, aby se postili s jídlem zvaným ifṭār, které je často sdíleno s přáteli a rozšířenou rodinou. Iftar obvykle začíná s daty, jak bylo zvykem Mohameda, nebo meruňky a vody nebo slazené mléko. V noci jsou nabízeny další modlitby zvané tawarīḥmodlitby, nejlépe prováděné v shromáždění v mešitě. Během těchto modliteb může být celý Korán přednesen v průběhu měsíce ramadánu. Aby se tyto bohoslužby ve večerních hodinách přizpůsobily, je pracovní doba upravována během dne a někdy v některých zemích muslimské většiny zkrácena. Korán ukazuje, že jídlo a pití jsou přípustné pouze do té doby, než se „bílá nit světla rozeznává od tmavé nitky noci za úsvitu“. Muslimové v některých komunitách tak znějí v předvečerních hodinách bubny nebo zvonky, aby ostatním připomněli, že je čas na jídlo před úsvitem, zvané suḥūr .

Ṣawm může být znehodnocen jídlem nebo pitím ve špatnou dobu, ale ztracený den lze vyrovnat s dalším dnem půstu. Pro každého, kdo onemocní během měsíce nebo pro kterého je vyžadována cesta, mohou být po skončení ramadánu nahrazeny dny navíc nalačno. Dobrovolnictví, provádění spravedlivých prací nebo krmení chudých může být v případě potřeby nahrazeno půstem. Schopní dospělí a starší děti rychle během denního světla od úsvitu do soumraku. Těhotné nebo kojící ženy, děti, staré, slabé, cestující na dlouhých cestách a duševně nemocné jsou osvobozeny od požadavku půstu.

Ramadán: lucernyPodívejte se, jak rodina v Německu slaví Eid al-Fitr

Konec ramadánského půstu se slaví jako Eid al-Fitr, „svátek rychlého zlomu“, což je jeden ze dvou hlavních náboženských svátků muslimského kalendáře (druhý, Eid al-Adha, označuje konec hajj, pouť do Mekce, kterou se od všech muslimů očekává, že budou ve svém životě hrát alespoň jednou, pokud jsou finančně a fyzicky schopní). V některých komunitách je Eid al-Fitr docela propracovaný: děti nosí nové oblečení, ženské šaty v bílém, pečí se speciální pečivo, vyměňují se dárky, hroby příbuzných jsou navštěvovány a lidé se shromažďují pro rodinné jídlo a modlit se v mešitách.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.