Druhý příchod

Druhý příchod , také nazývaný Druhý advent nebo Parousia , v křesťanství, budoucí návrat Krista ve slávě, když se rozumí, že založí své království, soudí své nepřátele a odmění věrné, živé a mrtvé. Časní křesťané věřili, že advent bude bezprostřední ( viz tisíciletí), a většina křesťanských teologů od té doby věřila, že k viditelnému zjevení Ježíše může dojít kdykoli a že křesťané by na to měli být vždy připraveni. Tito věřící nacházejí důkazy o druhém příchodu v evangeliích (Matouš 24–25; Marek 13; Lukáš 21: 5–26; Jan 14: 25–29), v knize Zjevení a v dalších biblických a tradičních pramenech. Viz také Poslední soud.

Caravaggio: Konverze sv. Pavla (druhá verze) Přečtěte si více o tomto tématu Svatý Pavel apoštol: Návrat Pána a vzkříšení mrtvých V evangeliích Ježíš prorokuje příchod „Syna člověka“, který přijde na oblacích a jehož andělé oddělí dobrý z ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.