Al-Dajjāl

Al-Dajjāl (arabsky: „Klamár“), v islámské eschatologii, falešná mesiánská postava, která vyjde před koncem času; po 40 dnech nebo 40 letech bude zničen Kristem nebo mahdī („správně vedeným“) nebo oběma a svět se podrobí Bohu. Al-Dajjāl se poprvé objevil jako antikrist v pseudoapokalyptické křesťanské literatuře a přepracoval se v adīth (rčení) připisovaných prorokovi Mohamedovi. Tam je popisován jako baculatý, jednooký muž s rudou tváří a zvlněnými vlasy a arabskými písmeny kfr(„Nevěra“) na čele. Al-Dajjāl se objeví během období velkého soužení; on bude následovat Židy a bude prohlašovat, že je bůh v Jeruzalémě. Bude vykonávat falešné zázraky a většina lidí bude podvedena. V tuto chvíli nastane Druhý příchod Krista.

Tradice očekává, že se al-Dajjāl objeví na východě, možná Khorāsānu nebo na Západě. Mezitím se říká, že je někde ve východní Indii, na ostrově, ze kterého vycházejí zvuky tance a krásné hudby, podle tradice námořníků a podle příběhu Sindbad Sailor. Alternativní verze je spojena s řeckou legendou Prometheus; v tomto účtu je al-Dajjāl vázán ke skále na ostrově v moři a je napájen démony.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Noah Tesch, Associate Editor.