Vlevo, odjet

Left , v politice, část politického spektra spojená obecně s rovnostářství a populární nebo státní kontroly hlavních institucí politického a ekonomického života. Termín se datuje od 90. let, kdy ve francouzském revolučním parlamentu seděli socialističtí zástupci po levé straně předsedajícího důstojníka. Levičáci bývají nepřátelští vůči zájmům tradičních elit, včetně bohatých a členů aristokracie, a upřednostňují zájmy dělnické třídy ( viz proletariát). Mají tendenci považovat sociální blaho za nejdůležitější cíl vlády. Socialismus je standardní levicovou ideologií ve většině zemí světa; komunismus je radikálnější levicová ideologie.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.