Mantra

Mantra, v hinduismu a buddhismu, posvátná promluva (slabika, slovo nebo verš), která má mystickou nebo duchovní účinnost. Různé mantry jsou buď mluvené nahlas nebo jen zněly vnitřně v něčích myšlenkách a jsou buď opakovány nepřetržitě nějakou dobu, nebo jen zněly jednou. Většina manter nemá žádný zjevný slovní význam, ale má se za to, že mají hluboký základní význam a ve skutečnosti jsou destilacemi duchovní moudrosti. Opakování nebo meditace na konkrétní mantru tedy může u účastníka vyvolat trancelike a vést ho k vyšší úrovni duchovního vědomí. Kromě duchovního osvícení se různé druhy manter používají k jiným psychickým nebo duchovním účelům, jako je ochrana sebe před zlými psychickými schopnostmi.Jeden z nejsilnějších a široce používaných manter v hinduismu je posvátná slabikaom . Hlavní mantra v buddhismu je om maṇi padme hūṃ .

Mantras jsou i nadále důležitým rysem hinduistických náboženských obřadů a domácích obřadů. Zasvěcení do mnoha hinduistických sekt zahrnuje šeptání tajné mantry do ucha zasvěceného guruem (duchovním učitelem). Ve skutečnosti jsou mantry považovány za skutečně účinné pouze tehdy, jsou-li přijímány verbálně od něčího gurua nebo jiného duchovního preceptora.