Eros

Eros , v řeckém náboženství, bůh lásky. V Theogonyz Hesiod (fl. 700 Bce), Eros byl pravěký bůh, syn Chaosu, původní pravěká prázdnota vesmíru, ale pozdější tradice z něj udělala syna Afrodity, bohyně sexuální lásky a krásy, buď Zeusem (králem) bohů), Ares (bůh války a bitvy) nebo Hermes (božský posel bohů). Eros byl bůh nejen vášně, ale také plodnosti. Jeho bratrem byl Anteros, bůh vzájemné lásky, který byl někdy popisován jako jeho protivník. Hlavní spolupracovníci Eros byli Pothos a Himeros (Longing and Desire). Později spisovatelé předpokládali existenci množství Erotes (jako několik verzí římského Amora). V Alexandrijské poezii degeneroval na ubohé dítě. V archaickém umění byl zastoupen jako krásná okřídlená mládež, ale měl tendenci být mladší a mladší až do helénistického období,on byl dítě. Jeho hlavní kultovní centrum bylo v Thespiae v Boeotii, kde se slavily Erotidia. Také sdílel svatyni s Afroditou na severní zdi Akropole v Athénách.Viz také Cupid.

  • Spící Eros
  • Římská mozaika
mytologie.  Řecký.  Icarus a DaedalusKvíz Bohové, bohyně a řecká mytologie Kdo v řecké legendě navrhl labyrint krále Minose? Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Virginia Gorlinski, Associate Editor.