Nadnárodní společnost

Nadnárodní korporace (MNC) , také nazývaná nadnárodní korporace , jakákoli korporace, která je registrována a působí ve více než jedné zemi najednou. Obecně má společnost své sídlo v jedné zemi a provozuje zcela nebo částečně vlastněné dceřiné společnosti v jiných zemích. Její dceřiné společnosti se hlásí do ústředí společnosti.

Z ekonomického hlediska výhody firmy při založení nadnárodní společnosti zahrnují jak vertikální, tak horizontální úspory z rozsahu (tj. Snížení nákladů, které jsou výsledkem zvýšené úrovně produkce a konsolidace řízení) a zvýšený podíl na trhu. Ačkoli kulturní překážky mohou vytvářet nepředvídatelné překážky, protože společnosti zřizují kanceláře a výrobní závody po celém světě, technické znalosti firmy, zkušený personál a osvědčené strategie lze obvykle přenášet z jednotlivých zemí. Kritici nadnárodní korporace to obvykle považují za ekonomické a často politické prostředky zahraniční nadvlády. Rozvojové země, které mají jako svou ekonomickou základnu úzký okruh vývozů (často primárního zboží), jsou zvláště zranitelné hospodářským vykořisťováním. Monopolistické praktiky, porušování lidských práv,a narušení tradičnějších způsobů hospodářského růstu patří mezi rizika, kterým čelí hostitelské země.