Evropský parlament

Evropský parlament , zákonodárné shromáždění Evropské unie (EU). Evropský parlament, který byl slavnostně otevřen v roce 1958 jako společné shromáždění, se původně skládal ze zástupců vybraných vnitrostátními parlamenty členských států EU. Od roku 1979 byli poslanci Evropského parlamentu voleni přímým všeobecným hlasováním na dobu pěti let. Existuje více než 700 členů. Počet členů na zemi se liší v závislosti na počtu obyvatel; například Francie, Německo, Itálie a Velká Británie mají více než 70 poslanců, každý na Kypru, Estonsku, Lucembursku a na Maltě má méně než 7.

Evropský parlamentMírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko.  Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? Organizace Severoatlantické smlouvy začala ve středověku.

Převážná většina poslanců EP zasedá spíše v jedné ze sedmi nadnárodních politických skupin než v národních skupinách. Značný počet členů však není připojen k žádné nadnárodní skupině; zastupují různé politické strany svých domovských zemí. Největší nadnárodní skupiny jsou Středopravá skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (z velké části tvořená členy Strany evropských socialistů). Značná část křesel má také Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (dominují členové Evropské strany liberálních demokratů a reforem). Evropský parlament se každoročně schází na zhruba 12 týdenních plenárních zasedáních ve francouzském Štrasburku. Většina dalších prací (např. Schůzí výborů) se koná v Bruselu.Předsednictvo, které je odpovědné za rozpočtové, správní a organizační záležitosti Parlamentu, je vedeno předsedou a 14 místopředsedy, kteří jsou voleni z řad poslanců Parlamentu na období 30 měsíců. Parlament je rozdělen na specializované výbory, včetně výborů pro zahraniční věci, rozpočet, zemědělství, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost, práva žen, svobody a práva občanů, životní prostředí a regionální záležitosti. Příležitostně se také zřizují dočasné výbory, které se zabývají otázkami vzbuzujícími zvláštní obavy. Parlamentu při jeho práci pomáhá sekretariát, který tráví většinu času překlady a tlumočením mezi 23 úředními jazyky Evropské unie.Na čele je prezident a 14 místopředsedů, kteří jsou voleni z řad poslanců Parlamentu na období 30 měsíců. Parlament je rozdělen na specializované výbory, včetně výborů pro zahraniční věci, rozpočet, zemědělství, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost, práva žen, svobody a práva občanů, životní prostředí a regionální záležitosti. Příležitostně se také zřizují dočasné výbory, které se zabývají otázkami vzbuzujícími zvláštní obavy. Parlamentu při jeho práci pomáhá sekretariát, který tráví většinu času překlady a tlumočením mezi 23 úředními jazyky Evropské unie.Na čele je prezident a 14 místopředsedů, kteří jsou voleni z řad poslanců Parlamentu na období 30 měsíců. Parlament je rozdělen na specializované výbory, včetně výborů pro zahraniční věci, rozpočet, zemědělství, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost, práva žen, svobody a práva občanů, životní prostředí a regionální záležitosti. Příležitostně se také zřizují dočasné výbory, které se zabývají otázkami vzbuzujícími zvláštní obavy. Parlamentu při jeho práci pomáhá sekretariát, který tráví většinu času překlady a tlumočením mezi 23 úředními jazyky Evropské unie.hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost, práva žen, svobody a práva občanů, životní prostředí a regionální záležitosti. Příležitostně se také zřizují dočasné výbory, které se zabývají otázkami vzbuzujícími zvláštní obavy. Parlamentu při jeho práci pomáhá sekretariát, který tráví většinu času překlady a tlumočením mezi 23 úředními jazyky Evropské unie.hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost, práva žen, svobody a práva občanů, životní prostředí a regionální záležitosti. Příležitostně se také zřizují dočasné výbory, které se zabývají otázkami vzbuzujícími zvláštní obavy. Parlamentu při jeho práci pomáhá sekretariát, který tráví většinu času překlady a tlumočením mezi 23 úředními jazyky Evropské unie.

Budova Evropského parlamentu

Pravomoci Evropského parlamentu, který byl původně pouze poradním orgánem, se v některých oblastech v průběhu integrace zvýšily. Parlament například získal právo veta ve většině oblastí souvisejících s hospodářskou integrací a rozpočtovou politikou. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009 Parlament převzal další legislativní pravomoci. Zejména postup spolurozhodování, kterým Parlament přijímá právní předpisy ve shodě s Radou Evropské unie (rozhodovací orgán složený ze zástupců ministrů z členských zemí), byl rozšířen do mnoha oblastí politiky. Tento orgán slouží také jako demokratická kontrola dalších institucí EU. Zejména musí schválit a je oprávněna odvolat předsedu Evropské komise (hlavního výkonného orgánu EU).Parlament má také pravomoc vyslovit nedůvěru Komisi dvoutřetinovým hlasováním svých členů, což nutí Komisi, aby odstoupila. Ačkoli nebyla vyslovena nedůvěra, celá Komise v roce 1999 raději rezignovala, než aby se tomuto návrhu postavila.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Robert Lewis, asistent editora.