Metropolitní oblast

Metropolitní oblast , také nazývaná Metropolis , hlavní město spolu se svými předměstími a blízkými městy, městy a okolím, nad nimiž hlavní město vykonává významný ekonomický a sociální vliv. Doslovně konstruované, metropolez řečtiny znamená „mateřské město“, a implicitně jsou potomci jádra roztroušeni potomci nebo závislí. Někdy mohou existovat dvě nebo více velkých měst, jako například v metropolitní oblasti Tokio – Jokohama (Japonsko) nebo aglomerace městských částí, jako například ve Velkém Londýně (Anglie). Americký sčítání lidu používá jednotku nazvanou metropolitní statistická oblast (MSA), která zahrnuje buď (1) město s populací nejméně 50 000 nebo (2) urbanizovanou oblast s nejméně 50 000 obyvatel s celkovou metropolitní populací nejméně 100 000 (75 000 v Nové Anglii). Urbanizovaná oblast je definována jako oblast s počtem obyvatel nejméně 50 000 a hustotou obyvatelstva nejméně 1 000 na čtvereční míli.