Amfitrit

Amfitrite , v řecké mytologii, bohyně moře, manželka boha Poseidona a jedna z 50 (nebo 100) dcer (Nereidů) Nereus a Doris (dcera Oceanuse). Poseidon si vybrala mezi svými sestrami Amphitrite, když Nereidové tančili na ostrově Naxos. Odmítla jeho nabídku manželství a uprchla do Atlasu, od kterého ji vzal delfín poslaný Poseidonem. Amfitrite se pak vrátil a stal se Poseidonovou manželkou; odměnil delfína tím, že z něj učinil souhvězdí. V uměleckých dílech byl Amphitrite zastoupen buď enthroned vedle Poseidona, nebo jel s ním v kočáru taženém mořskými koňmi nebo jinými pohádkovými mořskými tvory. Ve slavné váze François Vase (6th-century bc black-figure krater; viz Kleitias), Poseidon a Amphitrite spolu se Zeusem a Hérou navštěvují svatbu Peleuse a Thetise.

Amfitrit a Poseidon na voze, nakreslené Tritonsem, detail vlysu z oltáře v chrámu Neptun, Řím, 40 bcmytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Jak se jmenuje římská bohyně obilí?