Certiorari

Certiorari , také nazývaný cert, v jurisdikcích obyčejového práva, dokument vydaný nadřízeným soudem pro reexposed akce nižšího soudu. Certiorari také vydává odvolací soud, aby získal informace o projednávané věci. Znalec byl původně původním dopisem z anglického soudu královny lavičky soudcům nižších soudů, který jim nařídil předložit určité záznamy. Certiorari byl později rozšířen o soudní (spravedlivé) soudy. Dokument byl zrušen v roce 1938, ale nejvyšší soudní dvůr si zachoval právo vydat příkaz certiorari. Tato nařízení byla užitečná při přezkumu rozhodnutí správních soudů, u nichž neexistují žádné pravidelné opravné prostředky, zejména při přezkumu otázek chyb při přijímání a vylučování důkazů.

Ve Spojených státech je certiorari používán Nejvyšším soudem k přezkumu právních otázek nebo k opravě chyb a k zajištění proti excesům nižších soudů. Tyto písemnosti se vydávají také ve výjimečných případech, kdy je vyžadováno okamžité přezkoumání. Aby mohl Nejvyšší soud vydat osvědčení o certiorari, musí čtyři z devíti soudců soudu souhlasit s přezkoumáním případu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.