Hrubý domácí produkt

Hrubý národní produkt (HNP) , celková tržní hodnota konečných výrobků a služeb vyrobených národním hospodářstvím v určitém časovém období (obvykle rok), vypočtená před odečtením nebo spotřebou kapitálu použitého v procesu Výroba. Odlišuje se od čistého národního produktu, který se vypočítává po poskytnutí takové slevy. HNP je téměř totožný s hrubým domácím produktem (HDP) s tou výjimkou, že tento hrubý domácí produkt nezahrnuje příjem plynoucí rezidentům národa z investic do zahraničí (mínus příjem získaný v domácí ekonomice narůstající pro zahraniční osoby ze zahraničí). Hrubý národní produkt je vhodným ukazatelem úrovně ekonomické aktivity státu. V roce 1991 nahradily Spojené státy HDP jako svůj hlavní ukazatel ekonomické produkce HDP.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brian Duignanem, šéfredaktorem.