Matice

Nut , v egyptském náboženství, bohyně oblohy, klenba nebes, často líčil jako žena klenutá nad bohem Země Geb. Většina kultur regionů, kde je déšť, zosobňuje oblohu jako mužský, déšť je semeno, které plodí Matku Zemi. V Egyptě však déšť nehraje žádnou roli v plodnosti; veškerá užitečná voda je na Zemi (od řeky Nilu). Egyptské náboženství je jedinečné v pohlavích svých božstev Země a oblohy. Jako bohyně oblohy, Nut večer polykal slunce a ráno ho znovu porodil.

Nut, jak je tradičně vyobrazena.Keňa.  Keňské ženy v tradičním oblečení.  Keňa, východní AfrikaKvíz zkoumání Afriky: Fakta nebo fikce? Káhira je největší africké město.

Nut byla také zastoupena jako kráva, protože to byla forma, kterou vzala, aby přivedla boha slunce Re na záda k obloze. Pět zvláštních dnů před Novým rokem porodila Nut postupně božstva Osiris, Horus, Seth, Isis a Nephthys. Tito bohové, s výjimkou Horuse, byli běžně označováni jako „děti Matky“.

Shu (stojící, uprostřed) podpírající bohyni oblohy Nut, klenutá nad ním a se zemským bohem Gebem, který ležel u jeho nohou, detail z Greenfieldu Papyrus, 10. století bce;  v Britském muzeu. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Sheetz.