Hacienda

Hacienda , ve Španělské Americe, velký pozemkový statek, jeden z tradičních institucí venkovského života. Hacienda, která vznikla v koloniálním období, přežila na mnoha místech koncem 20. století. Dělníci, běžně američtí Indiáni, kteří pracovali pro hacendados (vlastníky půdy), byli teoreticky bez výdělků, ale v praxi je jejich zaměstnavatelé dokázali svázat s půdou, zejména tím, že je udržovali v zadluženém stavu; do 19. století tak bylo pravděpodobně do peonage zapleteno pravděpodobně až polovina venkovského obyvatelstva Mexika. Protějšky haciendy v oblasti Río de la Plata (Argentina a Uruguay) a v Brazílii jsou estancia a fazenda. Hacendadospředstavoval squirarchii, v jejímž rukou byly otěže místní vlády. V Bolívii až do roku 1952 si hacendados zachoval mnoho privilegií zděděných z koloniálních dob a totéž platilo i v Ekvádoru 20. století. V Mexiku bylo mnoho velkých statků rozděleno v důsledku mexické revoluce z roku 1911.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován John M. Cunningham, Editor čtenářů.