Grassroots

Grassroots, typ hnutí nebo kampaně, která se pokouší mobilizovat jednotlivce, aby podnikli nějaké kroky k ovlivnění výsledku, často politické povahy. V praxi se místní snahy obvykle dělí na dva typy: (1) úsilí o mobilizaci jednotlivců, aby se v nadcházejících volbách ukázalo, že budou volit nebo určitým způsobem volit, a (2) úsilí o mobilizaci jednotlivců, aby kontaktovali zákonodárce nebo jinou osobu s vliv na konkrétní akci (nazývanou také „venkovní lobbování“). Charakteristickými rysy komunitních hnutí nebo kampaní jsou, že (1) mobilizují masy k účasti v politice (jako je kontaktování svého zákonodárce nebo předvolání k hlasování) nebo z jiných důvodů a (2) jsou vedeny prostřednictvím úzké komunikace, jako je pošta, e-mail, telefonní hovory nebo osobní návštěvy namísto vysílání médií, jako je televize nebo rádio.