Paulův dopis Filipanům

Paulův dopis Filipanům, Dopis Nového zákona, který napsal apoštol Pavel, zatímco byl ve vězení (pravděpodobně v Římě kolem roku 62) a byl adresován křesťanskému shromáždění, které založil v Makedonii. Paul, znepokojený tím, že jeho poprava byla blízko, přesto doufal, že znovu navštíví Filipíny, vysvětluje, že byl uvězněn za kázání Kristova evangelia. Přestože Ježíš smrt vítá, je stejně znepokojen pokračováním ve svém apoštolátu. Pavel vybízí své čtenáře, aby zůstali vytrvalí ve své víře a napodobovali Kristovu pokoru, která „se vyprázdnila“ a „stala se poslušnou smrtí, dokonce smrtí na kříži“ (2: 7–8). Exegetes obecně věří, že tento hodně citovaný průchod byl vzat z raného křesťanského hymnu. Pavel dále naléhá na Filipíny, aby vypracovali své „vlastní spasení se strachem a chvěním“ (2:12),slova často uváděná teology při diskusi o roli svobodné vůle při získávání osobní spásy.

Gutenbergova Bible Přečtěte si více o tomto tématu Biblická literatura: Dopis Pavla Filipíncům Ve své současné kanonické podobě jsou Filipané podle několika vědců pozdější sbírkou fragmentů korespondence Pavla ...