Celkové náklady

Celkové náklady , v ekonomii, součet všech nákladů, které společnosti vzniknou při výrobě určité úrovně produkce. Obvykle se vyjadřuje jako kombinace všech fixních nákladů (např. Nákladů na pronájem budovy a těžkých strojů), které se nemění s množstvím produkované produkce, a všech variabilních nákladů (např. Nákladů na pracovní sílu a suroviny), které se mění s úrovní výstupu. Pokud se fixní náklady nezmění (např. Pořízením větší budovy nebo pořízením těžšího strojního zařízení), bude v dlouhodobém horizontu postupně zvyšována variabilita nákladů se zvyšujícím se výkonem, a to v důsledku snižování návratnosti dalších jednotek výstupu . Jinými slovy, v dlouhodobém horizontu bude z dodatečných vstupů variabilních nákladů vyprodukováno postupně méně jednotek produkce.

Pojem celkové náklady se používá k definování průměrných nákladů (průměrné náklady na jednotku produkce jsou celkové náklady děleno počtem vyrobených jednotek) a mezních nákladů (mezní náklady na danou jednotku výstupu je zvýšení celkové náklady na výrobu této jednotky).

Brian Duignan