Kněžství všech věřících

Kněžství všech věřících , kardinální doktrinální princip církví reformace 16. století, luteránský i reformovaný, a protestantské svobodné církve, které vznikly z reformačních církví. Doktrína tvrdí, že všichni lidé mají přístup k Bohu skrze Krista, pravého velekněze, a proto nepotřebují kněžského prostředníka. To zavedlo do fungování církve demokratický prvek, který znamenal, že všichni křesťané byli si rovni. Vysvěceným duchovním tedy byli zástupci celého sboru, kázání a správa svátostí.

Číst další výchozí obrázek Přečtěte si více o tomto tématu Protestantské dědictví: Kněžství všech věřících Pokud učení ospravedlnění mělo důležité důsledky pro nauky Boha a lidstva v protestantismu, mělo stejně důležité ...