Protestantská etika

Protestantská etika , v sociologické teorii, hodnota připisovaná tvrdé práci, šetrnosti a účinnosti ve světském povolání, které, zejména podle kalvinistického pohledu, byly považovány za známky volby jednotlivce nebo věčné spásy.

Německý sociolog Max Weber v protestantské etice a duchu kapitalismu (1904–05) tvrdil, že protestantská etika je důležitým faktorem hospodářského úspěchu protestantských skupin v raných fázích evropského kapitalismu; protože světský úspěch lze interpretovat jako známku věčné spásy, bylo důsledně sledováno. Kalvinova antipatie k uctívání masa, její důraz na náboženskou povinnost plodně využívat zdroje dané Bohem k dispozici jednotlivcům a její řádnost a systematizace způsobů života považoval Weber za ekonomicky významné aspekty etický.

Max Weber

Weberovu tezi kritizovali různí spisovatelé, zejména Kurt Samuelsson v Religion and Economic Action (1957). Ačkoli anglický historik RH Tawney přijal Weberovu tezi, rozšířil ji ve svém Náboženství a vzestupu kapitalismu (1926) argumentem, že politické a sociální tlaky a duch individualismu s etikou svépomoci a šetrnosti jsou významnějšími faktory v vývoj kapitalismu, než byla kalvinistická teologie.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.