Chinampa

Chinampa , také nazývaná plovoucí zahrada , malý, stacionární, umělý ostrov postavený na sladkovodním jezeře pro zemědělské účely. Chinampan byl starodávný název pro jihozápadní oblast údolí Mexika, oblast Xochimilco, a právě tam byla tato technika - a stále je - nejpoužívanější. Spočívá v budování několika úzkých ostrovů, z nichž každý je v průměru asi 6 až 10 metrů (20 až 35 stop) široký a asi 100 až 200 metrů (325 až 650 stop) dlouhý, za použití vrstev vegetace, špíny a bláta. Jezero poskytuje chinampě vlhkost naloženou rozkládajícími se organickými odpady, které zavlažují a hnojí půdu ostrova a podporují intenzivní a vysoce produktivní formu kultivace.

  • Chinampa v Mexico City.
  • Xochimilco: plovoucí zahrady
Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.