Talentovaný desátý

Talentovaný desátý, (1903), koncept prosazovaný černým pedagogem a autorem WEB Du Bois, zdůrazňující nutnost vysokoškolského vzdělávání rozvíjet vůdčí schopnosti mezi nejschopnějšími 10 procenty černých Američanů. Du Bois byl jedním z řady černých intelektuálů, kteří se obávali, že to, co považují za přílišné zdůraznění průmyslového vzdělávání (jak dokládá například plán navržený Bookerem T. Washingtonem v kompromisu z Atlanty z roku 1895), by trvale omezovalo černochy na řad občanství druhé třídy. Aby bylo dosaženo politické a občanské rovnosti, Du Bois zdůraznil význam vzdělávání afrických amerických učitelů, profesionálních mužů, ministrů a mluvčích, kteří by získali zvláštní privilegia tím, že se budou věnovat „kvasení paušálu“ a „inspirování mas“. Fráze Talented Desátý se poprvé objevil v Du Bois 'The Negro Problem (New York, 1903).

  • WEB Du Bois.
  • Booker T. Washington
Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Chelsey Parrott-Sheffer, Research Editor.